Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

Crossroademon
2665 5069 500
Reposted fromoll oll viapassingbird passingbird
Crossroademon
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarvelous marvelous

March 11 2019

Crossroademon
1917 c9a2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamarvelous marvelous
Crossroademon
Crossroademon
Crossroademon
0419 6774 500
Reposted fromowca owca viawiksz wiksz
Crossroademon
1104 c08d
Reposted fromtichga tichga viafruneman fruneman
Crossroademon
9460 2816
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viamajowka majowka
Crossroademon
2823 a2d0
Reposted fromsoftboi softboi
Crossroademon

Crossroademon
9958 6071
Reposted fromkarahippie karahippie viasoftboi softboi
Crossroademon
3315 6888 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialone-wolf lone-wolf
Crossroademon
Crossroademon
1962 1094 500
Crossroademon
Crossroademon
1967 81aa 500
Crossroademon
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viaendlesslove16 endlesslove16
Crossroademon
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
9251 9b82
Reposted fromlafuene lafuene viaJessSilente JessSilente
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl