Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

Crossroademon
3101 0984
Reposted fromJustVicky JustVicky
Crossroademon
3124 42be 500
Reposted fromnyaako nyaako
Crossroademon
3136 8700 500
Reposted fromnyaako nyaako
Crossroademon
3137 3a66 500
Reposted fromnyaako nyaako
Crossroademon
3138 5abe 500
Reposted fromnyaako nyaako
Crossroademon
3140 b89f 500
Reposted fromnyaako nyaako
Crossroademon
3158 671b
Reposted fromnyaako nyaako
Crossroademon
Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat.
— William Wharton - "Al"
Reposted frominverosimil inverosimil
Crossroademon
3246 914b 500
Reposted fromxanth xanth
Crossroademon
3250 8bdb
Reposted fromxanth xanth
Crossroademon
3252 d7d4 500
Reposted fromxanth xanth
Crossroademon
3308 54ac 500
Reposted fromerq erq
Crossroademon
3346 387e 500
Reposted fromMaddoxx Maddoxx
Crossroademon
- Jak się gniewać, to się gniewać - stwierdziła Mała Mi, obierając ziemniaka zębami. - Trzeba czasem być złym, każde najmniejsze stworzenie ma prawo być złe. Ale Tatuś gniewa się nie tak, jak trzeba. Nic nie wydmuchuje, tylko wciąga do środka.
- Drogie dziecko - powiedziała Mama Muminka - Tatuś wie, co robi. - Ja myślę, że nie wie- rzekła wprost Mała Mi. - Wcale nie wie. A wy wiecie? - Tak naprawdę to nie - musiała przyznać Mama.
— Tatuś Muminka i morze
Reposted fromdjLangley djLangley
Crossroademon
3804 3074 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy

July 18 2019

Crossroademon
Crossroademon
7819 2c82 500
Reposted fromfapucino fapucino viablotind blotind
Crossroademon
Crossroademon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl