Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

Crossroademon
2464 7df2
Reposted fromFluffyou Fluffyou
Crossroademon
2012 f409 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Crossroademon
3507 0f6c 500
Reposted fromtfu tfu
Crossroademon
3787 1ca7 500
Reposted fromerq erq
Crossroademon
Chcę Cię. Z każdą wadą. Z każdą zaletą. Z głupimi pytaniami. Z wszystkimi przyzwyczajeniami. Z każdym nawykiem. Z wszystkimi grymasami na twarzy. Z marudzeniem. I wszystkimi nieodkrytymi myślami. Chcę Cię. Nawet, gdy ciężko ze sobą wytrzymać. Gdy obrażamy się na siebie na chwilę. Chcę Cię. Z całym ciężkim bagażem jaki nosisz. Z każdym przytuleniem, nawet gdy mówię, że nie chcę. Z cierpliwością. I kiedy jej już brakuje. Chcę Cię. Gdy się budzę. I gdy zasypiam. Gdy dzwonisz z pytaniem za ile będę gotowa. Gdy męczysz mnie swoim gadaniem. Chcę cię. Z najmniejszymi gestami. Chcę Cię ze wszystkim, bo bez tego wszystkiego nie byłbyś już taki mój.
— Znalezione
Reposted fromzyta zyta
Crossroademon
4262 1957 500
Reposted fromfungi fungi

January 07 2020

Crossroademon
2727 cf91 500
Reposted fromnylony-z-baltony nylony-z-baltony viaMonia94 Monia94
Crossroademon
2459 8bb5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdaanka gdaanka
Crossroademon
1368 195f 500
Reposted fromnutt nutt viacarmenluna carmenluna
Crossroademon
3008 fec1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacarmenluna carmenluna
Crossroademon
2834 4584 500
Reposted fromyikes yikes viastrzepy strzepy
Crossroademon
8531 6185 500
Reposted frompiehus piehus viastrzepy strzepy
Crossroademon
3024 8df6 500
Reposted fromkejtowa kejtowa viagdaanka gdaanka
Crossroademon
2812 2de1 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viastrzepy strzepy
Crossroademon
0030 ad97 500
Reposted frompudelkozniczym pudelkozniczym viastrzepy strzepy
Crossroademon
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
Crossroademon
9032 b13a 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viathornat thornat
Crossroademon
1350 fd65 500
Reposted fromnutt nutt viacarmenluna carmenluna
Crossroademon

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viacarmenluna carmenluna
Crossroademon
1813 6321 500
Reposted fromsavatage savatage viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl