Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2020

Crossroademon
2359 427f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMonia94 Monia94
Crossroademon

(...) mam stale wrażenie, że Ci czegoś ważnego nie powiedziałam. Jest to uczucie, które się zawsze powtarza, kiedy jesteś daleko. Czy śpisz na materacu, oczywiście przedtem nadmuchanym? Czy nie palisz na czczo? (...) Muszę się o Ciebie trochę martwić, bo to należy do całokształtu uczuć, jakie żywię do Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś goły czy w ubraniu, w kapeluszu czy bez.

— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted fromslowostwor slowostwor viacarmenluna carmenluna
Crossroademon
1380 56a1 500
Reposted fromnutt nutt viacarmenluna carmenluna
Crossroademon
1383 ebac
Reposted fromnutt nutt viacarmenluna carmenluna
Crossroademon
8624 62db 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viapffft pffft
Crossroademon
2316 636f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaescape-artist escape-artist
Crossroademon
0598 4c03 500
Reposted fromemma-stone emma-stone viagreywolf greywolf
Crossroademon
1852 a151
Reposted fromsavatage savatage viagreywolf greywolf
Crossroademon
6143 c6e4 500
Reposted fromTocdzieki Tocdzieki viagreywolf greywolf
Crossroademon
4458 65e6 500
Józefina Litwin - Ciemność
Reposted fromapotheosis apotheosis viagreywolf greywolf
Crossroademon
3094 b0d9
Reposted fromsoftboi softboi viapollywood pollywood
Crossroademon
0669 dd88
Reposted fromretaliate retaliate viapollywood pollywood
Crossroademon
0879 3d47 500
Reposted fromjottos jottos viapollywood pollywood
Crossroademon

Była to miłość od pierwszego wejrzenia, od ostatniego wejrzenia, od każdego, wszelkiego wejrzenia.

— W.Nabokov
Crossroademon
1340 d9a5 500
Reposted fromMtsen Mtsen viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Crossroademon
3598 6c06 500
Reposted frommiststueck miststueck viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Crossroademon
Crossroademon
4641 26be 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
Crossroademon
8314 a4ee 500
Reposted fromzciach zciach viabadblood badblood
Crossroademon
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl